Martine G. Hartford med appen som samler brukere og administrasjonen i ett system - SmartDok.

Martine G. Hartford med appen som samler brukere og administrasjonen i ett system – SmartDok.

Brødrene Ødegård Maskindrift AS i Fredrikstad har opplevd stor vekst de siste årene og så det som helt nødvendig å samle dokumentasjonen digitalt.

Å kunne forholde seg til færre systemer har gjort hverdagen enklere for de ansatte i selskapet

Fra oppstarten i 2001 og frem til i dag har det vært litt av en reise for anleggsfirmaet Brødrene Ødegård Maskindrift AS som i dag huser anleggsvirksomhet, pukkverk, egen fjellsprengningsavdeling, og over 60 maskiner av forskjellig slag.

Siden etableringen for over 20 år siden har selskapet opplevd positiv vekst og kan i dag skimte med 60 kompetente og faglig dyktige medarbeidere fordelt på avdelingene nevnt overnfor.

De siste fem årene har vi hatt en formidabel vekst. Jeg har jobbet i Brødrene Ødegård i tre år nå og opplever at den reisen vi har hatt de siste årene krever mer av oss som entreprenør. Vi har flere og større kunder og vi tar på oss større prosjekter. Det var da vi så nytten av å benytte SmartDok, forteller Martine Grinden Hartford, Markedsansvarlig hos Brødene Ødegård.

SmartDok har hjulpet oss med det administrative i denne prosessen. Det å kunne samle alt digitalt, enkelt å bruke, at det ser likt ut på alle enheter og ikke minst at det er ekstremt brukervennlig.

Fikk samlet alt i ett system

Når et selskap utfører både graving, VA, pukkverk og fjellsprengning sier det seg selv at mange systemer vil bli tatt i bruk for å dekke all form for dokumentasjon som kreves. Når en i tillegg legger på en administrasjon, så kan en lett ende opp i et systemkaos.

Men for å lette på antall systemer, og for å gjøre det mer brukervennlig gikk selskapet i 2019 for et system som skulle samle dokumentasjon fra ansatte ute i felt med administrasjonen.

Det å få samlet dokumentasjon, for eksempel HMS/KS, skjema og sjekklister og timelister, var viktig. Samtidig som vi har innført systemet har vi vært flinke å engasjere de ansatte ute i feltet, slik at de får eierskap til systemet de bruker så ofte.

– Bare det å slippe flere innlogginger og enda flere passord er en fin ting!

Arne Magnus Fjelle
Arne Magnus Fjelle

Det er fint å ha alt på en plass!

– Timeføring, sjekklister, RUH og risikovurderinger. Alt har vi i SmartDok, så det er veldig lettvint for oss. Det tar maks 2 minutter å legge inn en RUH eller et avvik.
Arne Magnus Fjelle, Maskinfører

Arne Magnus Fjelle

Det er fint å ha alt på en plass!

– Timeføring, sjekklister, RUH og risikovurderinger. Alt har vi i SmartDok, så det er veldig lettvint for oss. Det tar maks 2 minutter å legge inn en RUH eller et avvik.
Arne Magnus Fjelle, Maskinfører

Enkel innsending

Martine ønsker også å trekke frem hvor tilgjengelig alt er for de ansatte.

I appen er sjekklistene tilgjengelig for alle og det er enkelt å sende inn. Alle har tilgang på det de trenger uansett hvor de befinner seg, og prosjektlederne kan dele dokumenter, skiltplaner og annet i dokumentsenteret.

– Det å ha et styringssystem som vi bruker til alt er den største forskjellen fra hvordan det var før!

– Det favner alle type stillinger og jobber som utføres i selskapet hver dag. Det er et verktøy for alle – på hver sin måte, legger hun til.

For administrasjonen har det også blitt betydelig enklere.

Faktureringsbiten har vært revolusjonerende når alt er samlet på et sted. Det som registreres ute på prosjektet overføres og ligger tilgjengelig i fakturagrunnlaget som skal sendes ut. I tillegg kan de legge til og fjerne. Noe som var veldig tungvint tidligere, forteller Martine.

Arne Magnus Fjelle, elsker jobben som maskinfører. Det er i følge han et variert arbeid der en får lov til å holde på med mye forskjellig.

God support og onboarding

At Brødrene Ødegård har fått hele organisasjonen til å få eierskap til produktet er også nøkkelen til deres suksess med digitalisering.

I den sammenheng ønsker Martine å skryte litt av support og onboardingstjenesten til SmartDok.

Hjelpen fra SmartDok har vært veldig bra! Vi får alltid svar, og dersom en ikke får svar der og da, så kommer SmartDok alltid tilbake til oss med informasjon.

– Det er kunden i fokus!

Les mer om hvordan Brødrene Ødegård jobber digitalt

Oppnår konkurransefortrinn med ISO og Miljøfyrtårn

For å gjøre jobben med sertifisering enklere har bedriften tatt i bruk et digitalt dokumentasjonssystem – SmartDok.

Sluttdokumentasjonen definerer prosjektets suksess

Vi har besøkt et sterkt voksende anleggsselskap i Fredrikstad for å høre hvordan de sørger for at deres prosjekter blir suksessfulle.

Om Brødrene Ødegård

Brødrene Ødegård Maskindrift AS er et veletablert maskinentreprenørselskap med over 20 års erfaring i bransjen. Siden oppstart i 2001 har vi opplevd en svært positiv vekst og kan i dag skimte med over 40 kompetente og faglig dyktige medarbeidere.
Virksomheten favner graving, vannforsyning, avløp og renseanlegg, trykkavløp, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og rivning.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere