Torleif Slettedal og Leif Henrik Gjølberg dokumenterer arbeidet slik at kunden deres skal få korrekt fakturagrunnlag

Torleif Slettedal og Leif Henrik Gjølberg dokumenterer arbeidet slik at kunden deres skal få korrekt fakturagrunnlag og en god sluttdokumentasjon.

Vi har besøkt et sterkt voksende anleggsselskap i Fredrikstad for å høre hvordan de sørger for at deres prosjekter blir suksessfulle

Anleggsbedriften Brødrene Ødegård Maskindrift AS i Fredrikstad har vært smarte og satset på miljø og sertifiseringer

Brødrene Ødegård holder på med prosjekter som favner graving, vannforsyning, avløp og renseanlegg, trykkavløp, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og rivning.

60 ansatte skal dermed sørge for at prosjektene leveres til korrekt tid og ønsket kvalitet. Med et digitalt system har selskapet klart å flette dokumentasjonen inn i alle ledd i selskapet og skapt eierskap til systemet for de ansatte.

Sluttdokumentasjon er viktig

Vi spurte HMS/KS ansvarlig i bedriften, Pål Marius Fredriksen om hvordan han definerer suksess på et prosjekt.

– Først og fremst er kunden fornøyd? Deretter er det viktig at vi har gjort jobben riktig, og vært i stand til å fange opp hendelser underveis og kvalitetssikre det.

– Og så er det det sluttdokumentasjon, at vi for eksempel kan sende over sjekklister med bilder. Da er bare det å ta ut en pdf, så har kunden det den trenger.

I dag bruker Brødrene Ødegård SmartDok sitt HMS-system til nettopp dette.

Betaler så kunden til slutt, så er det et godt prosjekt.

God dokumentasjon fører til korrekt fakturagrunnlag

Leif Henrik Gjølberg er prosjektleder hos Brødrene Ødegård og overser prosjektet selskapet har med Fredrikstad kommune der en ny hovedpumpeledning blir lagt.

Et betydelig prosjekt som kommer til å ta et år å fullføre.

– Det er litt utfordringer med høyvann, som vi må jobber med daglig. Det går greit!

Hvordan prosjektet dokumenteres er alfa og omega for sluttproduktet, og ikke minst at selskapet leverer et korrekt fakturagrunnlag til oppdragsgiver. Her har det digitale dokumentasjonssystemet gjort ting mye enklere.

– Vi har fått det enklere i forhold til timeregistrering, sjekklister og bildedokumentasjon. Det er ekstremt bra og viktig dokumentasjon for byggherre.

Denne dokumentasjonen fører så med seg et fakturagrunnlag og en enklere jobb for administrasjonen. Noe markedsansvarlig Martine Grinden Hartford kan fortelle om.

– Faktureringsbiten har vært revolusjonerende, det som registreres ute på prosjektet overføres og ligger tilgjengelig i fakturagrunnlaget som skal sendes ut. I tillegg kan de legge til og fjerne. Noe som var veldig tungvint tidligere, forteller Martine

Martine kan avsløre at tidligere var det mer vedlegg og etterfakturering. SmartDok har gjort arbeidshverdagen mye lettere!

Pål Marius Fredriksen HMS
Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Å jobbe med HMS er viktig for sluttproduktet. Akkurat nå har vi stort fokus på å rapportere uønskede hendelser.
Pål Marius Fredriksen – HMS/KS-ansvarlig

Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Å jobbe med HMS er viktig for sluttproduktet. Akkurat nå har vi stort fokus på å rapportere uønskede hendelser.
Pål Marius Fredriksen – HMS/KS-ansvarlig

Sikrere hverdag for de ansatte

Et godt dokumentasjonsarbeid fører med seg mange positive sider. Ikke bare vil det gagne selskapet økonomisk med korrekt timeføring, lønn og faktura, det sørger også for en sikrere hverdag for de ansatte.

– Jeg ønsker å trekke frem RUH som er et hett tema hos oss om dagen, forteller Pål Marius.

– Der bruker vi en veldig god løsning i SmartDok som lar oss ta bilder, føre inn hva som har skjedd, og komme med forslag til korrigerende tiltak.

– Dermed kan den ansvarlige sende ut svar og sette i gang tiltak veldig kjapt.

Vi kan også følge med på behandlingstiden på hver RUH, noe som setter litt press på den ansvarlige.

Les mer om hvordan Brødrene Ødegård jobber digitalt

Oppnår konkurransefortrinn med ISO og Miljøfyrtårn

For å gjøre jobben med sertifisering enklere har bedriften tatt i bruk et digitalt dokumentasjonssystem – SmartDok.

Har fått samlet dokumentasjonen i ett system

Å kunne forholde seg til færre systemer har gjort hverdagen enklere for de ansatte i selskapet.

Om Brødrene Ødegård

Brødrene Ødegård Maskindrift AS er et veletablert maskinentreprenørselskap med over 20 års erfaring i bransjen. Siden oppstart i 2001 har vi opplevd en svært positiv vekst og kan i dag skimte med over 40 kompetente og faglig dyktige medarbeidere.
Virksomheten favner graving, vannforsyning, avløp og renseanlegg, trykkavløp, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og rivning.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere