Torleif Slettedal og Leif Henrik Gjølberg dokumenterer arbeidet slik at kunden deres skal få korrekt fakturagrunnlag

Torleif Slettedal og Leif Henrik Gjølberg dokumenterer arbeidet slik at kunden deres skal få korrekt fakturagrunnlag og en god sluttdokumentasjon.

Satser på miljø og sertifiseringer

Anleggsbedriften Brødrene Ødegård Maskindrift AS i Fredrikstad har vært smarte og satset på miljø og sertifiseringer

Brødrene Ødegård har vokst seg til å bli en anleggsbedrift en ikke kommer utenom i Fredrikstad-området. Selskapet har hatt sterk vekst, og fått flere og større oppdrag de siste årene. Nå jobber hele 60 ansatte i selskapet som består av både graving, VA, fjellsprenging og pukkverk.

Men suksessen har ikke kommet av seg selv. Bedriften har tatt et bevisst valg på å satse grønt, noe som har betalt seg i form av tildeling av flere og større oppdrag.

– Vi er både miljøfyrtårnsertifisert og ISO-9001 sertifisert, forteller Martine G. Hartford, markedsansvarlig i selskapet.

– Det er jo et konkurransefortrinn. I hvertfall med tanke på anbud, noe som gjør at vi stiller sterkere. Har man ikke disse sertifiseringene, så får en ofte ikke være med en gang.

Pål Marius Fredriksen er HMS/KS-ansvarlig i bedriften og ser absolutt nytten av å være sertifisert.

Kravene blir bare strengere og strengere, og det blir bare viktigere og viktigere å ha sertifiseringene på plass, både på miljø og kvalitetssikring, sier han.

Digitalt system forenkler sertifiseringen

Å sertifisere seg kan for mange høres ut som et komplisert og tidkrevende opplegg. I hvertfall om en ikke har kontroll på dokumentasjonen.

For Brødrene Ødegård gjorde et digitalt hjelpemiddel jobben mye lettere.

– SmartDok hjalp oss veldig med å bli sertifisert. Vi begynte på den prosessen uten SmartDok og endte opp med å bruke systemet underveis, forteller Martine.

– Vi hadde nok klart å bli ISO sertifisert allikevel, men SmartDok gjorde prosessen mye enklere for oss.

I SmartDok kan bedriften enkelt bygge sitt ledelsessystem og gjøre det tilgjengelig for alle ansatte. Slik blir en ISO- sertifisering enklere å gjennomføre.

Hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert? Les mer her!

Ta kontakt med oss for å komme i gang med SmartDok.

Martine G. Hartford
Martine G. Hartford

Fokus på tomgangskjøring

Redusert tomgangskjøring gir lavere kostnader for entreprenørene og mindre utslipp. Enkelt å gjennomføre, og bra for miljøet og bedriftsøkonomien.

Martine G. Hartford

Fokus på tomgangskjøring

Redusert tomgangskjøring gir lavere kostnader for entreprenørene og mindre utslipp. Enkelt å gjennomføre, og bra for miljøet og bedriftsøkonomien.

Reduksjon av tomgangskjøringa

Martine ønsker å trekke frem en konkret ting som de har satset mye på i det siste, tomgangskjøring.

I 2019 lanserte MEF en egen kampanje med påfølgende konkurranse der målet var å oppnå størst mulig reduksjon i tomgangskjøringen.

– Dette ble vi med på, sier hun.

Det endte med at deres maskinfører Kristian Haugen vant på landsbasis.

– Han reduserte tomgangskjøring mest, og nå har vi klart å forplante det i hele firma. Vi hadde vel et snitt på 30% tomgangskjøring tidligere, nå er vi nede på 12%, forteller Martine.

– Det har vært en suksess!

Dokumenterer kompetanse

En av Martines mange oppgaver er å dokumentere bedriftens kompetanser.

– I tillegg til sertifiseringer og fokus på miljø har også bedriften hatt fokus på å holde kompetansene til de ansatte i bedriften oppdatert, fortelle hun.

Martine ønsker å trekke frem en viktig modul som følger med grunnoppsettet i SmartDok, kompetansemodulen.

Her har vi full oversikt over alle ansatte sine kompetansebevis, og varslingsfunksjonen hjelper oss å ha kontroll på at alt er oppdatert til enhver tid. Dette har vært en kjempehjelp for meg som har ansvaret for nettopp denne biten.

– Dessuten er det fint å ha når prosjektlederne skal delta i anbud eller sende tilbud.

Marie Therese Hansen

Marie Therese Hansen trives kjempegodt i anleggsbransjen. I dag er hun lærling hos Brødrene Ødegård og håper på å ha fagbrev klart innen høsten 2023.

Les mer om hvordan Brødrene Ødegård jobber digitalt

Sluttdokumentasjonen definerer prosjektets suksess

Vi har besøkt et sterkt voksende anleggsselskap i Fredrikstad for å høre hvordan de sørger for at deres prosjekter blir suksessfulle.

Har fått samlet dokumentasjonen i ett system

Å kunne forholde seg til færre systemer har gjort hverdagen enklere for de ansatte i selskapet.

Om Brødrene Ødegård

Brødrene Ødegård Maskindrift AS er et veletablert maskinentreprenørselskap med over 20 års erfaring i bransjen. Siden oppstart i 2001 har vi opplevd en svært positiv vekst og kan i dag skimte med over 40 kompetente og faglig dyktige medarbeidere.
Virksomheten favner graving, vannforsyning, avløp og renseanlegg, trykkavløp, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og rivning.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere