Et digitalt verktøy for rapportering av RUH og gjennomføring av SJA kan spare liv.

Å gjennomføre en SJA kan være nødvendig for å ivareta arbeidernes sikkerhet og minske fare for skade på miljø og økonomiske verdier.

Dette dekker enkelte krav i Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

Sikker Jobb Analyse

Sikker Jobb Analyse er en systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner.

Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA
Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA

Sikker Jobb Analyse

Sikker Jobb Analyse er en systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner.

Systematisk og trinnvis gjennomgang og vurdering av farer SJA

Når SJA?

En Sikker Jobb Analyse skal gjennomføres dersom det oppstår forhold ved en arbeidsoperasjon som er uforutsett og ikke er tatt høyde for i SHA-planen, andre planer eller prosedyrer.

Når er SJA viktig

Arbeiderne som skal utføre en arbeidsoppgave vil ofte selv se behovet for en SJA. I SmartDok kan de enkelt gjennomføre denne på en mobile enhet, nettbrett eller mobil, der arbeidet skal utføres.

SJA er viktig når:

 • Arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer, f.eks SHA-plan
 • Arbeidsoperasjonen er ny og ukjent for de som skal utføre den
 • Arbeiderne er ukjente for hverandre, ikke jobbet sammen tidligere
 • Det benyttes utstyr arbeiderne ikke har erfaring med
 • Forutsetningene er endret, som f.eks værforhold, tid til rådighet, endret rekkefølge på oppgaver, krevende samhandling med andre aktiviteter
 • Det har oppstått ulykker eller uønskede hendelser ved lignende aktivitet

Hvem blir med på SJA?

Det er best at alle som skal delta i aktiviteten deltar på SJA og den bør derfor utføres rett i forkant av arbeidsoperasjonen(e).

Den som leder en SJA må ha kompetanse og erfaring med gjennomføring av SJA. To av deltakerne bør være kjent med oppgaven(e) som skal løses.

De som deltar får bidra med sin unike kunnskap og erfaring til å se farer, og finne praktiske løsninger.

HMS-leder Elisabeth Kjørmo foran data

Fordelen med å ha SJA digitalt i app

– Nå har vi kontroll på hvem som har signert, og ved mangler er det enkelt å gi tilbakemeldinger
Elisabeth Kjørmo, V&T Entreprenør

HMS-leder Elisabeth Kjørmo foran data
HMS-leder Elisabeth Kjørmo foran data

Fordelen med å ha SJA digitalt i app

– Nå har vi kontroll på hvem som har signert, og ved mangler er det enkelt å gi tilbakemeldinger
Elisabeth Kjørmo, V&T Entreprenør

Hvordan gjør vi en SJA?

 • Sett av nok tid og vær åpen for alle innspill
 • Gjennomgang av aktiviteten: Gjerne der den skal utføres. Store og sammensatte oppgaver deles opp og vurderes trinnvis
 • Dele erfaringer fra tilsvarende aktiviteter. Erfaringer med bruk av samme utstyr, relevante prosedyrer, monterings-eller bruksanvisninger
 • Identifisere mulige farer. Fareliste finnes i SmartDok sin SJA. Der vurderes også om det er kontroll eller om det må settes inn tiltak før arbeidet kan start
 • Beskrive og fordele ansvar for tiltak. Dette skal fjerne/kontrollere farene ved å f.eks:
  – endre prosedyrer eller planer
  – trene på utførelse
  – øke overvåking av aktiviteten
  – bruke personlig verneutstyr
 • Dokumentere resultatene av SJA. Alle deltakere signerer. Av smittevernhensyn har SmartDok utviklet mulighet for at alle som deltar kan signere på sin egen mobil

Læringsutbytte når oppgaven(e) er ferdig

 • Hvordan gikk arbeidet?
 • Har vi noen lærepunkter å ta med oss til neste gang vi gjør dette arbeidet?

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere