Arbeidet med å fremskaffe grunnlaget må være enkelt, oversiktlig og effektivt. Derfor lanserer SmartDok nå funksjonen Fakturagrunnlag. Se video!

Har du noen gang vært usikker på om alt er fakturert? Snekkere, maskinførere, prosjektledere, HMS-ansvarlige er blant mange som dokumenterer arbeidshverdagen i rapporteringssystemet SmartDok via en App på mobiltelefonen. Hva som faktureres kan variere litt etter hvilke moduler en har i SmartDok. Det kan for eksempel være timeføring (arbeidstimer), vareforbruk, vareproduksjon, maskintimer, rodelister og massetransport.

Fakturagrunnlaget gir deg oversikt

SmartDok har i utarbeidelsen av den nye funksjonen fokusert på følgende:

  • Oversikt – Gir umiddelbar oversikt over hva som skal faktureres, historikk og status på dette
  • Enkel arbeidsflyt – Logisk arbeidsflyt med å fremskaffe, tilpasse og eksportere grunnlaget
  • Fullstendighet – Når du jobber med grunnlaget over tid skal det være enkelt å oppdatere grunnlaget slik at du sikrer at eksempelvis timeregistrering på prosjektet i mellomtiden tas med
  • Fleksibilitet – Enkelt å gjøre endringer/justeringer på mengder, priser og rabatter.

Våre kunder skal bruke minimalt med tid på å utarbeide fakturagrunnlag. I tillegg skal det være fleksibelt. Med dette mener vi at ulike kunder ønsker å fakturere ulike ting, og dette må kundene selv kunne definere.

Noen fakturerer bare timer, mens andre fakturerer varer og maskintimer. Noen ønsker også å viderefakturere kilometer kjørt. I tillegg må det være enkelt å gjøre endringer/justeringer på mengder, priser og rabatter. Har man eksempelvis avtalt fastpris på deler av jobben kan man enkelt tilpasse grunnlaget slik at det passer med avtalen. Systemet må også fange opp alle fakturerbare linjer slik at man unngår å miste noe på veien

Gratis for SmartDok-kunder

Alle kunder av SmartDok vil få tilgang til det nye grunnlaget, og selvsagt er dette en gratis tjeneste som kundene kan benytte seg av for å øke fortjenestene i sine prosjekter.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere