Peab bruker SmartDok

HMS-håndboken utvikles stadig videre etter gode innspill fra våre kunder

Nå lanserer vi 13 oppdateringer og 2 nye kapitler til HMS-håndboka.

Vår digitale HMS-håndbok som alle i bedriften har tilgang til både via mobil og PC har blitt tatt svært godt i mot i bygge- og anleggsnæringen. Det er viktig for oss å drive stadig utvikling av produktet, og håper disse nye mulighetene gjør det enda enklere og mer effektivt å drive godt HMS-arbeid i bedriften din.

Hvordan ser jeg hva som er nytt?

Nye endringer vises som et gult utropstegn. Ved å klikke på utropstegnet får du opp et sammenligningsvindu der du ser forskjellen på din håndbok og den nylig publiserte.

Hva er nytt?

I den nye publiseringen ligger tilbud om å legge inn risikovurderinger fordelt på de ulike områdene der vi finner arbeidsmiljørisiko. Det er lagt inn eksempler som hjelp til å fortsette det viktige arbeidet med å finne risikoer og lage planer for å redusere dem.

Ønsker dere en miljøsertifisering eller vil dere bli mer bevisste på avtrykket deres drift setter i miljøet? HMS-håndboken har nå fått plass til mer fokus på miljø.

ISO-entusiaster vil kunne glede seg over en skjemamal for gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse. Dette er et nyttig verktøy for ledelsen til å sjekke at systemet fungere etter hensikten og at dere som bedrift jobber godt med kontinuerlig forbedring. En samsvarsvurderingsmal med eksempler blir også tilgjengelig i håndboka for de som trenger det for oppbygging av system som er i samsvar med ISO 14001 og ISO 45001.

Kvalitetssikring har fått et eget kapittel med forslag til kvalitetsprosess og mal for hvordan rutiner kan bygges opp.

Vi anbefaler alle å se på assistentteksten til de nye kapitlene også. Det kan være noen gode tips der.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere