HMS-håndboken utvikles stadig videre etter gode innspill fra våre kunder

Nå lanserer vi 13 oppdateringer og 2 nye kapitler til HMS-håndboka
Peab bruker SmartDok

Vår digitale HMS-håndbok som alle i bedriften har tilgang til både via mobil og PC har blitt tatt svært godt i mot i bygge- og anleggsnæringen. Det er viktig for oss å drive stadig utvikling av produktet, og håper disse nye mulighetene gjør det enda enklere og mer effektivt å drive godt HMS-arbeid i bedriften din.

Hvordan ser jeg hva som er nytt?

Nye endringer vises som et gult utropstegn. Ved å klikke på utropstegnet får du opp et sammenligningsvindu der du ser forskjellen på din håndbok og den nylig publiserte.

Hva er nytt?

I den nye publiseringen ligger tilbud om å legge inn risikovurderinger fordelt på de ulike områdene der vi finner arbeidsmiljørisiko. Det er lagt inn eksempler som hjelp til å fortsette det viktige arbeidet med å finne risikoer og lage planer for å redusere dem.

Ønsker dere en miljøsertifisering eller vil dere bli mer bevisste på avtrykket deres drift setter i miljøet? HMS-håndboken har nå fått plass til mer fokus på miljø.

ISO-entusiaster vil kunne glede seg over en skjemamal for gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse. Dette er et nyttig verktøy for ledelsen til å sjekke at systemet fungere etter hensikten og at dere som bedrift jobber godt med kontinuerlig forbedring. En samsvarsvurderingsmal med eksempler blir også tilgjengelig i håndboka for de som trenger det for oppbygging av system som er i samsvar med ISO 14001 og ISO 45001.

Kvalitetssikring har fått et eget kapittel med forslag til kvalitetsprosess og mal for hvordan rutiner kan bygges opp.

Vi anbefaler alle å se på assistentteksten til de nye kapitlene også. Det kan være noen gode tips der.

Ønsker du å prøve HMS Pro i SmartDok?

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Annet innhold

Her er mer innhold du kanskje vil like.

Tilbake til nyheter

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Be om demo