Endringer i gravereglene

Har du fått med deg endringene i arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2022?

Lovendringer i HMS-regelverket som trådde i kraft 1.1.2022 kommer snart i vår HMS-håndbok.

I 2021 fikk Arbeidstilsynet fullmakt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å vedta endringer i arbeidsmiljøforskriftene, og 1. januar 2022 ble de første forskriftsendringene iverksatt. Regelverksutviklingen skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet, samtidig som ordinære prosesser, som utredning og offentlig høring, videreføres.

For deg som SmartDok kunde betyr det at disse endringene kommer i HMS-håndboka.

Lovendringer i HMS-regelverket som trådde i kraft 1.1.2022 er lagt inn i HMS-håndbok i HMS/KS PRO og i skjemmal SD- 0033 Sjekkliste for risikovurdering av arbeid i høyden og SD- 0034 Sjekkliste for krav til arbeidsutførelse i høyden. Også endringer knyttet til graving er lagt inn i håndbok.

– Vi anbefaler alle kunder å gå inn i redigeringsmodus i HMS-håndboka og se over endringene og gjøre nødvending tilpasninger til egen praksis. Endringer i håndboken sees som gule utropstegn i redigeringsmodus, forteller HMS-konsulent Evy Olsen i SmartDok.

Vi kan også opplyse om at prosedyre og mal for HMS årsrapport er lagt til i håndboken som følge av kundeønsker.

Endringene i graveregler

Endringene avviker i hovedtrekkene ikke mye fra tidligere regler, men det er vedtatt nye krav rettet mot planlegging, kontroll og opplæring i forbindelse med grøftearbeid.

Et nytt krav er at arbeidsgiver skal sørge for å utarbeide en plan når det graves dypere enn 1, 25 meter. Når det gjelder selve utførelsen, er dybdekravene slik som før. Les mer om endringene på MEF sine hjemmesider.

På arbeidstilsynet sine hjemmesider er det et temaark hvor du kan lese mer om reglene.

Endringer for arbeid i høyden

Reglene om fallsikring ved arbeid i høyden har fått virkning for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, som for eksempel enkeltpersonsforetak. 

Det er også gjort enkelte strukturelle endringer for å oppnå bedre systematikk og et lettere tilgjengelig regelverk. For eksempel er risikovurderingskravene ved arbeid i høyden nå samlet i en egen bestemmelse, mens krav til hvilke tiltak arbeidsgiver skal iverksette er samlet i en annen bestemmelse.

Les mer på arbeidstilsynets hjemmesider. 

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere