Rapport om uønsket hendelse (RUH) i SmartDok!

Nå kan du registrere RUH i SmartDok via vår HMS/KS PRO-modul – et komplett avviksskjema på mobil!

Avvikshåndtering er ett av de viktigste elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Å tie om avvik er en stilltiende aksept for å bryte regler. Manglende bruk av verneutstyr, manglende sikring av folk på tak, dårlig sikring av last, nestenulykker og andre hendelser bør systematisk registreres og behandles, med det formål å forbedre praksis og ta lærdom av feil.

Nå kan denne jobben gjøres smartere med vårt avviksskjema via vår SmartDok-app.

Rapportere RUH via mobil

I dag bruker de fleste i bygg- og anleggsbransjen et papirbasert avvikssystem, men med vår RUH-løsning i SmartDok vil det være mulig å rapportere om uønskede hendelser på en mye mer oversiktlig måte.

SmartDok er det ideelle rapporteringsverktøy for uønskede hendelser. Med HMS/KS PRO-modulen kan du enkelt rapportere og dokumentere avvik med og uten GPS-sporede bilder via appen. Rapporten brukes til analyse av situasjonen for å finne ut om det er behov for nye eller endrede prosedyrer, og forbedrende tiltak kan iverksettes. Enklere kan det ikke gjøres!

Hvordan bestiller jeg RUH i SmartDok?

En kan bestille HMS/KS PRO (beta) allerede i dag til samme pris som dagens standard HMS/KS modul. Når all funksjonalitet er på plass (i løpet av 2019) så vil alle som bruker denne pakken bli informert om pris og forespurt om de ønsker å fortsette med full pakke.

Bestilling utføres på vår hjemmeside på siden HMS/KS PRO eller på denne linken: Jeg ønsker å vite mer eller bestille HMS/KS PRO i SmartDok

HMS/KS kommer i to pakker

Du kan fra nå av velge mellom standard eller PRO versjon av denne modulen. Foreløpig er det kun RUH som er forskjellen på pakkene, men under kan du se en liste over hva som på sikt vil være i PRO pakken kontra standard.

Innhold i HMS/KS PRO når denne er ferdig

 • RUH (Rapport om Uønskede Hendelser)
 • Skjema (bygge egne skjema, inkl. standard skjema)
 • Bildeinnsending
 • Avviksmelding (KS)
 • Vernerunde
 • Sikker jobb analyse (SJA)
 • HMS håndbok
 • Malbibliotek

Standard HMS/KS modul inneholder

 • Skjema (bygge egne skjema, inkl. standard skjema)
 • Bildeinnsending

Etter hvert som funksjonalitet blir ferdig vil det bli lagt til i PRO modulen. Når alt er på plass vil prisen på denne foreligge, og man tar da et valg om man vil fortsette med denne. Har en allerede HMS/KS standard og ønsker å fortsette med det, så trenger en ikke foreta seg noe.

Sørg for at din bedrift også har et godt avvikssystem!

Et bra system i en bedrift gjør følgende:

 • Rapportere og dokumenterer avvik
 • Behandle avvikene
 • Definerer tiltak
 • Vurderer effekten av tiltakene

Bestill HMS/KS i dag!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere