Ut på tur med SmartDok

På årets GetTogether i Alta gikk turen blant annet til Nordtoppen.

Det sosiale står i fokus hos SmartDok, og da er det naturlig å samle alle ansatte minst ett par ganger i året.

Firmatur og GetTogether er årlige happenings som er svært populære blant de ansatte

Det er tradisjon for såkalt «GetTogether» i SmartDok. Dette er en happening der alle ansatte fra alle avdelinger og lokalkontor samles to ganger i året, en på våren og en på høsten.

Agendaen på GetTogether er flerdelt, fokuset er både faglig og sosialt. På dagtid er det informasjon fra avdelingene på dag 1, mens det på dag 2 er workshop der de ansatte deles opp i grupper. Etter at det faglige rundes av er det gjerne felles middagsarrangement. På vårens treff i år spilte SmartDoks eget husband opp og leverte varene på City Scene!

Sykkeltur ved Altaelva

På GetTogether i 2023 ble det arrangert sykkeltur ved Altaelva. I SmartDok har ansatte mulighet til å finansiere kjøp av f.eks sykkel.

Firmaturer er en årlig bonus for de ansatte. Det har vært arrangert turer bl.a til Kitzbühel, Barcelona, San Francisco, Stockholm og Berlin. Årets firmatur (2023) går til London.

På disse turene legges det opp til fellesaktiviteter etter ønske. I SanFrancisco leide vi sykler og tråkket oss over Golden Gate Bridge, en minnerik opplevelse!

SmartDok på tur i San Francisco

Firmaturen i 2019 gikk til San Francisco, her med Golden Gate Bridge i bakgrunnen.

Er du musikalsk anlagt, kan traktere gitar eller andre instrumenter? Da kan du fort være aktuell for husbandet vårt! De har ukentlige øvinger, og har etterhvert hatt mange opptredener, først og fremst på våre sosiale happenings.

SmartRock

SmartDoks husband gir gass på City Scene!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere