Send inn forbedringsforslag og positive observasjoner

Har du noe du mener kunne gjort arbeidsplassen din enda bedre? Eller ønsker du å skryte av noe positivt som er gjort? Nå kan du gjøre alt dette i SmartDok.

Verneombud
Peter Thuresson

Et godt HMS-system må legge til rette for at ansatte på en enkel måte kan spille inn forbedringsforslag til ledelsen.

– Dette vil kunne øke engasjementet, og gi ansatte mer eierskap til prosessene rundt optimalisering av helse-, miljø, og sikkerhetshensyn, sier Product Manager i SmartDok, Peter Rødberg.

I tillegg har det vært stor etterspørsel etter mulighet for å rapportere inn positive hendelser via SmartDok.

– Det virker som at oppdragsgivere blir mer og mer fokusert på å få et helhetlig situasjonsbilde fra prosjektene sine, og da er positive observasjoner et viktig supplement til avviksregistreringer og annen rapportering.

– Nå tilbyr vi altså begge disse rapporteringsmulighetene via HMS Pro modulen, og vi håper at denne blir godt mottatt av våre kunder, sier Peter til slutt. 

Når en sender inn vil det bli sendt et e-postvarsel til ansvarlig behandler, som inkluderer PDF av rapporten. Det er også mulig å generere PDF av rapport i selve oversikten.

Litt om funksjonen

Denne gjør det mulig for alle ansatte (samt registrerte underentreprenører) å rapportere inn forbedringsforslag eller positive observasjoner direkte mot prosjektet de jobber på. Innrapporteringen kan selvfølgelig gjøres både via web og app.

Innsendte forbedringsforslag og positive observasjoner behandles via web, og kommentar som legges inn vil kunne leses av innsender slik at ytterligere tiltak for tilbakemeldinger ikke blir nødvendig.

Som standard vil den nye funksjonen være aktivert for alle HMS/KS Pro-kunder. Dersom du ønsker å deaktivere den, så kan dette gjøres av administrator via den nye Firmadetaljer-siden som du finner under menypunktet Firmainnstillinger.

HMS pro forbedring observasjoner

Nå kan du komme med forbedringsforslag og positive observasjoner.
Dette vil kunne motivere til enda bedre HMS-arbeid i bedriften.

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

Prosjektleder i brakke
Timeregistrering – en evig hodepine?
Marie Elisabeth Suhr
5 grunner til å ta i bruk digital timeregistrering
Grunnarbeid Vest - Ivan
Grunnarbeid Vest løser tidsklemma med digitalt system
CSP sparer penger med korrekt fakturagrunnlag
CSP sparer penger med korrekt fakturagrunnlag
SmartDok + regnskap
Vi spurte tre regnskapsførere hvorfor de foretrekker SmartDok
dokumentasjon på mobil på byggeplass
Effektivisering av timeregistrering: Hvordan SmartDok forenkler jobben på byggeplassen

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.