Superenkel kjørebok

SUPERENKEL KJØREBOK

Bestill SmartDok kjørebok
Superenkel kjørebok - be om demo

Brukervennlig og rimelig kjørebok i din SmartDok-App. Enklere kan det ikke bli! Utlegg og antall km hurtig registrert via mobil eller PC.

Ha enkel kjørebok i SmartDok-Appen
  • Som SmartDok-kunde er dette superbillig

  • Ha enkel kjørebok i SmartDok-appen

  • Kilometer og utlegg knyttes mot dine prosjekter

  • Fleksibel løsning som tilpasses dine behov

  • Enkel utregning av kjøregodtgjørelse

  • Attestasjon av kjøreturer

  • Få kjøregodtgjørelsen utbetalt på lønn sammen med dine timer

  • Enkel i bruk

  • GPS-kart via Google Maps

Bestill SmartDok kjørebok