Unngå reklamasjoner med bildedokumentasjonen i SmartDok

Det å dokumentere utført arbeid er naturlig, men mange tenker kanskje ikke over alle fordelene ved å gjøre dette gjennom bildefunksjonen i SmartDok-appen.

📸 Dokumentasjon av prosjektene via bilder er ikke en ny funksjon i SmartDok 📲, ei heller kunnskapen om hvor viktig dette er i forhold til eventuell reklamasjon. Det å få vise frem kvaliteten på utført arbeid, både eksternt og internt , er imidlertid gull verdt og noe vi stadig får gode tilbakemeldinger fra våre kunder om!

Gravetjenesten
Gravetjenesten

Dokumenterer med bilder

– Dokumentasjon er viktig slik at vi kan utarbeide korrekte fakturaer og dokumentere en god jobb, forteller Nina Helene Karlstrøm i Gravetjenesten AS.

Gravetjenesten

Dokumenterer med bilder

– Dokumentasjon er viktig slik at vi kan utarbeide korrekte fakturaer og dokumentere en god jobb, forteller Nina Helene Karlstrøm i Gravetjenesten AS.

Vis frem det du har gjort

Det sendes inn tusenvis av bilder hver eneste uke i SmartDok, bilder som dokumenterer utført arbeid, planlagt arbeid, avvik eller andre formål.

Bildene legges inn på korrekt prosjekt og sorteres herunder, til eksempel på vei, grøft, pelnummer eller tomt. For mer nøyaktig informasjon kan du også tegne på-, skrive på- og legge til en kommentar til bildene før de sendes inn. Du kan også hekte på GPS-data og veginformasjon.

Siden bildene er koblet til prosjektet ditt kan de lett identifiseres, og dette kan være svært nyttig for å finne bilder fra et bestemt område eller for å finne bilder som viser et bestemt element på bygge- og anleggsplassen.

Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.
Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

Dokumenterer etterrettelighet

– Vi må ha et godt system som dokumenterer etterrettelighet. Vi må kunne bevise at vi har gjort en jobb i henhold til krav og tegninger, sier Henning Lysgaard i Bertelsen & Garpestad.

Henning Lysgaard, HSE/QA Manager i B&G.

Dokumenterer etterrettelighet

– Vi må ha et godt system som dokumenterer etterrettelighet. Vi må kunne bevise at vi har gjort en jobb i henhold til krav og tegninger, sier Henning Lysgaard i Bertelsen & Garpestad.

Viktig verktøy og HMS-fokus

Bildedokumentasjon er et nyttig verktøy for å dokumentere arbeid utført i bygge- og anleggsbransjen fordi det gir visuell bevissthet om hva som er gjort. Bilder gir en umiddelbar forståelse av hva som har skjedd på et bestemt tidspunkt, og kan gjøre det enkelt å sammenligne med andre tidspunkter for å vise endringer eller fremdrift.

Bilder av ferdige prosjekter brukes for å vise kundene hva som er gjort, og bilder av pågående jobber kan brukes for å informere om hva som skal gjøres i fremtiden.

Dette kan også være nyttig for å dokumentere kvaliteten på arbeidet som utføres. For eksempel kan bilder av sveisearbeid eller annet kritisk arbeid brukes for å vise at arbeidet er utført i henhold til spesifikasjonene.

Pål Marius Fredriksen HMS
Pål Marius Fredriksen HMS

Bilder er en del av slutt-dokumentasjonen

– Sluttdokumentasjon er viktig, at vi for eksempel kan sende over sjekklister med bilder, sier Pål Marius Fredriksen i Brødrene Ødegård AS.

Pål Marius Fredriksen HMS

Bilder er en del av slutt-dokumentasjonen

– Sluttdokumentasjon er viktig, at vi for eksempel kan sende over sjekklister med bilder, sier Pål Marius Fredriksen i Brødrene Ødegård AS.

Enklere etterarbeid

Bildedokumentasjon blir bare mer og mer viktig for selskaper som blant annet bruker det som underbilag til fakturering. Dette gjør etterarbeidet langt enklere!

Har du lyst til å ta i bruk SmartDok for å få kontroll på dokumentasjonen?

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere