Hva inneholder SmartDok HMS Pro?

1. HMS-håndbok

Endelig er det slutt på tiden med nedstøvede HMS-håndbøker. Nå får du den nemlig på mobil!

HMS-håndboka gir deg en samlet oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMS-arbeid, bedriftens HMS-prosedyrer, risikoforhold, samt det generelle HMS-regelverket.

– I tillegg til dette vil du finne info om hva som er viktig for bedriften en jobber i – hvilke HMS-mål og hvordan en nå disse. Alt via mobil og PC, forteller Anders.

2. Rapport om Uønskede Hendelser (RUH)

Alltid tilgjengelig når uhellet først er ute. Rapporter hendelsen når den skjer, der den skjer. RUH-skjemaene alltid tilgjengelig i din mobil!

– SmartDok er det ideelle rapporteringsverktøy for uønskede hendelser. Med HMS Pro-modulen kan du enkelt rapportere og dokumentere avvik med eller uten GPS-taggede bilder via appen, sier Anders.

Rapporten brukes til analyse av situasjonen for å finne ut om det er behov for nye eller endrede prosedyrer, og forbedrende tiltak kan iverksettes. Enklere kan det ikke gjøres!

Les mer om RUH her. 

3. Sikker Jobb Analyse (SJA)

Med SJA i appen blir arbeidet med å sikre arbeidsoperasjoner enklere enn noen gang!

SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner. Det er også en viktig del av HMS-arbeidet i en bedrift.

– Alle involverte parter signerer og har tilgang til analysen på mobil, legger Anders til.

Les mer om SJA her. 

4. Kvalitetsavvik

Hvor ofte opplever du ikke at noe avviker i leveranse eller utførelse?

Å kunne registrere avvik via mobilen gjør avvikshåndtering i bedriften mye enklere. Også her kan du dokumentere slik som du gjør i RUH, med fotodokumentasjon. Tegn og forklar på bildene som leveres inn med GPS-referanse, og vegreferanse om ønskelig.

– Som alltid, brukervennlighet er det aller viktigste!

5. Malbibliotek og superenkel skjemabygger

Ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt. Ferdige maler klar til bruk fra dag en!

Du kan også tilpasse eller lage nye skjema/sjekklister i vår skjemabygger. Fylles ut på PC, mobil eller nettbrett.

– Som en del av HMS Pro tilbyr vi et malbibliotek av nyttige sjekklister som våre kunder enkelt kan laste ned og ta direkte i bruk, eller justere etter eget behov, forteller Anders til slutt.

6. Forbedringsforslag og positive observasjoner

Har du noe du mener kunne gjort arbeidsplassen din enda bedre? Eller ønsker du å skryte av noe positivt som er gjort? Nå kan du gjøre alt dette i SmartDok.
Et godt HMS-system må legge til rette for at ansatte på en enkel måte kan spille inn forbedringsforslag til ledelsen. Dette vil kunne øke engasjementet, og gi ansatte mer eierskap til prosessene rundt optimalisering av helse-, miljø, og sikkerhetshensyn.

Kontakt SmartDok for mer informasjon om HMS-systemet

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.500 små og store bygg- og anleggsbedrifter.

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.500 små og store bygg- og anleggsbedrifter.