Et smart HMS-system der alt dokumenteres fra mobilen.

Gjør arbeidet med HMS i bedriften til en motiverende opplevelse med brukervennlig app

Det er ingenting ledere frykter mer enn at ansatte skal bli utsatt for ulykker på arbeidsplassen. Et HMS-system som er lett tilgjengelig og enkelt å bruke kan minske faren for dette betraktelig

I perioden 2010–2022 ble det registrert hele 455 arbeidsskadedødsfall i Norge. Bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år. De siste 5 årene har det vært et gjennomsnitt på syv dødsfall per år innenfor denne næringen.

Er det noe som holder lederne våken om natten, så er det frykten for at liv skal gå tapt på arbeidsplassen.

Marit Vossgård er daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS i Bergen, og hun er klar på hva hun frykter aller mest.

– Det jeg er mest redd for totalt sett er jo at noen skal skade seg på en eller annen måte. Derfor har vi HMS som vårt aller viktigste fokus, forteller hun.

Nullvisjon

Alle bedrifter har en nullvisjon med tanke på arbeidsrelaterte dødsfall og bransjen jobber godt for å få ned antall ulykker.

Ett arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det jobbes godt på bransjenivå for å få ned ulykkestallene i bygg og anlegg, men likevel skjer det mange alvorlige ulykker i næringen. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier Trude Vollheim som er direktør i Arbeidstilsynet.

Bransjen har gått sammen om å starte et samarbeid om sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)

SfS BA er et samarbeid mellom aktører der deltakerne deler en nullvisjon for skader i bygge‐ og anleggsnæringen. Det handler om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplassen til et sikkert arbeidssted, forteller Evy Olsen, HMS-rådgiver i SmartDok.

Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.

Marit Vossgård har bakgrunn fra oljebransjen og har tatt med seg fokuset på god dokumentasjon inn i jobben sin som daglig leder i anleggsfirmaet Hjelmen AS.

Hvordan få til en nullvisjon?

Faktorer som viser seg å være årsak i flest ulykker er handlinger og atferd, operativ ledelse og risikostyring.

For å minske faren for skader er det viktig med kompetente arbeidstakere, god ledelse og god risikostyring. Ønsker du å redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må du jobbe systematisk og kontinuerlig med HMS.

En del av løsningen er å ta i bruk et brukervennlig HMS-system, men sørg for å velge et brukervennlig system som de ansatte lett vil ta i bruk.

– Jeg har prøvd mange forskjellige systemer for kvalitetssikring og HMS, og det er ikke alt som er like bra, men det er klart at systemet blir ikke bedre enn det du putter inn, forteller Marit Vossgård i Hjelmen AS som har erfaring både fra anleggsbransjen og oljebransjen.

Marit har tatt i bruk HMS-systemet til SmartDok og er strålende fornøyd med løsningen.

– Å ha gode rutiner for å rapportere uønskede hendelser (RUH) og jobbe preventivt for å forhindre ulykker (SJA) er et stor fokus for oss, sier hun.

I tillegg bruker bedriften HMS-håndboken.

Vi bruker HMS-håndboken aktivt. Dette er blitt et levende dokument. Den ligger i appen og tilgjengelig for alle ansatte via telefonen.

Før Marit kom i gang med systemet var hun spent på hvordan hun skulle få engasjert sine ansatte til å jobbe kontinuerlig med HMS. Det skulle vise seg å bli enklere enn forventet.

– Jeg var bekymret for at jeg måtte mase mye på de ansatte, men det gikk veldig fort og de er kjempeflinke. Nøkkelen er et brukervennlig hjelpemiddel og at du har HMS-systemet hele tiden med deg i telefonen, sier Marit.

Det er ingenting ledere frykter mer enn at ansatte skal bli utsatt for ulykker på arbeidsplassen.

Alle avvik, nestenulykker, ulykker m.m. som er registrert, bør inngå som en del av statistikken og dokumentasjonen som danner grunnlaget for risikovurderingene i virksomheten.

HMS-systemet alle får til!

Et smart HMS-system der alt dokumenteres fra mobilen.

Skal du sertifisere deg?

Les hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert?

Hva er SfS BA?

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri byggebransje.

Mange arbeidsskadedødsfall

Rapport om ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere