SmartMEF

SmartMEF

SmartMEF
– MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok

SmartMEF er utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS.

SmartMEF
SmartMEF

SmartMEF
– MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok

SmartMEF er utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS.

SmartMEF
Er du ikke MEF-medlem men fortsatt ønsker et HMS/KS system?

SmartMEF betyr trygghet

Trygghet for både bedriften og de som er brukere av systemet ute på prosjektene

MEF-skjemamaler

Tilgang på mer enn 110 MEF-skjemamaler til bruk på dine prosjekter

• Tilpasses på bedrifts- og prosjektnivå
• Revisjons-oppdateringer på MEF-skjemamaler blir tydelig varslet
• Enkelt opprette egne skjemaer og sjekklister
• Tydelig versjonsnummerering og historikk
• Skjemamaler tilknyttet prosjektet vil bli en del av prosjektets kvalitetsplan

Skjemamal-bibliotek

Mer enn 110 skjemamaler til bruk på dine prosjekter

MEF-dokumentmaler

Tilgang på mer enn 430 dokumentmaler i et oversiktlig bibliotek

• Mulighet for bedrifts- og prosjekttilpasning
• Revisjons-oppdateringer på MEF-dokumenter blir tydelig varslet
• Egne dokumenter og rutiner kan inkluderes i dokumentbiblioteket for videre bruk på prosjektene
• Tydelig versjonsnummerering og historikk
• Dokumenter og rutiner tilknyttet prosjektet vil bli en del av prosjektets kvalitetsplan
• Dokumenter og rutiner vil være tilgjengelig på SmartDok-appen
• Forenkler arbeidet med sertifisering

Dokumentbibliotek

Mer enn 430 dokumenter og rutiner i et oversiktlig dokumentbibliotek

MEF SmartMEF

Kom i gang med SmartMEF

Bruk knappen til høyre for bestille SmartMEF. Er du ikke MEF-medlem, kan du søke om medlemskap her.

Sikker Jobb Analyse

Systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i forkant av en aktivitet

• Å gjennomføre en SJA kan være nødvendig for å ivareta arbeidernes sikkerhet og minske fare for skade på miljø og økonomiske verdier
• En sikker jobb analyse skal gjennomføres dersom det oppstår forhold ved en arbeidsoperasjon som er uforutsett og ikke er tatt høyde for i SHA-planen, andre planer eller prosedyrer

Sikker Jobb Analyse

Systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i forkant av en aktivitet.

Rapportering av uønskede hendelser (RUH)

RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt

• SmartDok sin RUH er et godt verktøy for dette og dere tilpasser det enkelt til deres drift
• Mal for prosedyre for avvikshåndtering som gjøres sier hva som skal meldes, hvorfor og hvordan. Behandling av det som meldes inn slik skaper forebygging

Rapportering av uønskede hendelser (RUH)

RUH kan føre til tiltak som redder liv i neste prosjekt.

Bildedokumentasjon

Vår bildefunksjon forenkler din dokumentasjon på utført arbeid

• GPS-tracking/vegreferanse
• Send inn bilde på prosjekt
• Send inn bilde på skjema
• Tegn og forklar på bildene
• Vannmerking

Bildedokumentasjon

Det mest effektive HMS-arbeidet. Vår bildefunksjon forenkler ditt HMS-arbeid.

Dokumentsenter

Prosjekthotell tilgjengelig 24 timer i døgnet via app og PC. Enkel lagring og deling av dokumenter.

• Få tilgang til alle filer via appen
• Tilgang til dokumentasjon for prosjekter og maskiner
• Lese PDF-filer og se på bilder i appen
• Laste filer og bilder både opp og ned
• Ta bilder direkte i appen

Dokumentsenter

Prosjekthotell tilgjengelig 24 timer i døgnet via app og PC. Enkel lagring og deling av dokumenter.

MEF SmartMEF

Ikke MEF-medlem?

For å bruke SmartMEF må du være MEF-medlem.

Bedriftstilpassede dokumenter

Overfør bedriftstilpassede dokumenter og rutiner fra KSMEF

• Du kan overføre alle bedriftstilpassede dokumenter og rutiner fra KSMEF til SmartMEF
• Bedriftstilpassede skjemamaler vil dessverre ikke kunne flyttes

Bedriftstilpassede dokumenter/rutiner

Hva skjer med eventuelle bedriftstilpassede dokumenter og rutiner i KSMEF?

MEF SmartMEF

Kom i gang med SmartMEF

Bruk knappen til høyre for bestille SmartMEF. Er du ikke MEF-medlem, kan du søke om medlemskap her.