SmartDok er et digitalt dokumentasjonsverktøy for byggenæringen som gir flere fordeler enn tradisjonelle metoder for å håndtere byggeprosjekter

SmartDok er en digital løsning for byggebransjen som effektiviserer prosjekter, sentraliserer informasjon og styrker samarbeid, for økt produktivitet og lønnsomhet.

 Økt effektivitet, bedre samarbeid, høyere sikkerhet, bedre revisjonskontroll og kostnadseffektivitet

SmartDok brukes i dag av 3500 bygge- og anleggsbedrifter. Disse står overfor mange utfordringer og behov for å optimalisere prosesser, øke produktiviteten og redusere kostnader. SmartDok er en innovativ løsning som kan hjelpe bedrifter med å takle disse utfordringene.

Det er et veldig nyttig verktøy for oss i hverdagen

For å få full kontroll på prosjektet har byggeleder i DVS Entreprenør, Roy Vidar SmartDok tatt i bruk SmartDok.

Det er et veldig nyttig verktøy for oss i hverdagen

For å få full kontroll på prosjektet har byggeleder i DVS Entreprenør, Roy Vidar SmartDok tatt i bruk SmartDok.

1. Bedre økonomisk kontroll

SmartDok gir prosjektledere og ledere innsikt i prosjektenes økonomiske status. Dette gjør det enklere å identifisere potensielle besparelser, overvåke fremdriften og justere prosjektbudsjettene etter behov.

2. Bedre tidsregistrering og lønnsbehandling

Med SmartDok kan ansatte enkelt registrere arbeidstimer, fravær og overtid direkte fra mobilen. Dette gir en mer nøyaktig og oppdatert oversikt over timeforbruket og gjør lønnsbehandlingen raskere og enklere. I tillegg gir det ledere en bedre forståelse av ressursbruken og bidrar til mer effektiv bemanningsplanlegging.

3. Økt sikkerhet og etterlevelse

SmartDok er et utmerket verktøy for å styrke HMS-arbeidet i byggebransjen. Her er noen gode argumenter for hvorfor du bør bruke SmartDok til ditt HMS-arbeid:

 • Integrert risikohåndtering og RUH (Risikovurdering og Uønskede Hendelser)
  SmartDok lar deg enkelt registrere og håndtere RUH for alle prosjekter. Systemet gir en strukturert måte å identifisere, vurdere og kontrollere potensielle farer og uønskede hendelser, noe som reduserer risikoen for arbeidsrelaterte ulykker og skader.
 • Enkel og effektiv SJA (Sikker Jobb Analyse)
  SmartDok hjelper deg med å utføre og dokumentere Sikker Jobb Analyse (SJA) raskt og enkelt. Ved å bruke appen kan ansatte og ledere samarbeide om å identifisere risikoer, definere nødvendige tiltak og sikre at alle arbeidsoppgaver utføres på en trygg og sikker måte.
 • Rask og nøyaktig avvikshåndtering
  Med SmartDok kan du raskt og enkelt registrere og behandle avvik direkte fra mobilen. Systemet sikrer at alle avvik blir dokumentert, fulgt opp og løst på en effektiv måte, noe som bidrar til kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet.
 • Tilpassede sjekklister for sikkerhetskontroller
  SmartDok lar deg lage og tilpasse sjekklister for ulike typer sikkerhetskontroller, for eksempel verktøy- og utstyrskontroller, byggeplassinspeksjoner og arbeidsmiljøvurderinger. Dette gjør det enklere å sikre at alle nødvendige kontroller utføres og at potensielle farer blir identifisert og håndtert før de fører til ulykker.
 • Enkel tilgang til HMS-håndboken
  SmartDok gir ansatte og ledere enkel tilgang til bedriftens HMS-håndbok direkte fra mobilen. Dette sikrer at alle er oppdatert på bedriftens HMS-prosedyrer og retningslinjer og at de har all nødvendig informasjon for å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte.
 • Styrk ditt KS-arbeid
  SmartDok er et effektivt verktøy for KS-arbeid
  (kvalitetssikring) som sentraliserer informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Med funksjoner som prosjektstyring, oppgavefordeling og rapportering, hjelper det deg å identifisere og håndtere kvalitetsproblemer tidlig. Den brukervennlige mobilappen styrker samarbeid og kontinuerlig forbedring av kvalitetsstandarder, noe som gjør SmartDok til et verdifullt redskap for å øke effektiviteten i KS-prosjekter.

Ved å bruke SmartDok til HMS-arbeid i byggebransjen, kan bedrifter enkelt forbedre sikkerheten, redusere risikoen for ulykker og skader og sikre etterlevelse av lover og regelverk. Med funksjoner som RUH, SJA, avvikshåndtering, tilpassede sjekklister og enkel tilgang til HMS-håndboken, blir SmartDok en uvurderlig ressurs for å styrke HMS-kulturen i din bedrift.

4. Forbedret kommunikasjon og samarbeid

SmartDok inkluderer kommunikasjonsverktøy som gjør det enkelt å dele informasjon, dokumenter og oppdateringer mellom ansatte og prosjektledere. Dette bidrar til bedre samarbeid, raskere problemløsing og færre misforståelser som kan forsinke prosjektene.

5. Effektiv ressursstyring

SmartDok hjelper bedrifter med å administrere arbeidskraft, utstyr og materialer på en effektiv måte. Ved å sentralisere all informasjon i ett system kan prosjektledere og arbeidsledere enkelt overvåke og koordinere ressurser, redusere sløsing og sikre at prosjektene går som planlagt.

Profesjonelt og effektivt

SmartDok er en verdifull investering for å håndtere byggeprosjekter på en mer profesjonell og effektiv måte.

Profesjonelt og effektivt

SmartDok er en verdifull investering for å håndtere byggeprosjekter på en mer profesjonell og effektiv måte.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere