ET SKYBASERT HMS-SYSTEM

ET SKYBASERT HMS-SYSTEM

Drukner du i permer og papir?

Ikke la HMS-permene ta livsgnisten fra deg. Send papirene til skyen med bransjens mest brukervennlige HMS-system!

Drukner du i permer og papir?
Drukner du i permer og papir?

Drukner du i permer og papir?

Ikke la HMS-permene ta livsgnisten fra deg. Send papirene til skyen med bransjens mest brukervennlige HMS-system!

Drukner du i permer og papir?

Vokser bunken med permer og papirer over hodet på deg? Kjenner du motivasjonen forsvinne ut av kroppen for hvert ark som arkiveres inn i HMS-permen?

Slik trenger det ikke være. Vi i SmartDok har hatt fokus på brukervennlighet når vårt HMS-system ble utviklet og mener vi har markedets mest brukervennlige HMS-system, i skyen.

Vi har her samlet en del argumenter som vi har fått både fra kunder og samarbeidspartnere om hvorfor det er enkelt å bruke og komme i gang med vårt system.

Hva er det som gjør SmartDok sitt HMS-system så enkel i bruk?

HMS-systemet er med deg i lomma hele tiden, da alt HMS-innhold er tilgjengelig på mobil.

Les mer.

Oppsettet kan tilpasses din bedrift. Oversiktlig og brukervennlig. Laget for bygge- og anleggsbransjen, men kan enkelt tas i bruk av andre bransjer.

Viktig arbeid dokumenteres enkelt gjennom skjemaer og sjekklister på mobil og web.

SmartDok sin app er utviklet slik at dokumentering skal være enkelt og forståelig.

HMS-håndboken inneholder beskrivelser av hvordan resten av HMS-funksjonene i SmartDok anbefales brukt for helhetlig HMS-arbeid i din bedrift, slik at dere kan jobbe trygt og sikkert.

Les mer.

Rapportering av uønskede hendelser, positive observasjoner og forbedringsforslag gjøres enkelt på mobil eller web.

Les mer.

Egen funksjon for sikker jobb-analyse i forkant av ukjente arbeidsoperasjoner.

Les mer.

Viktige oppdateringer og endringer kan formidles til de ansatte via pushmeldinger eller SMS.

Alt på stell med HMS-system i app og sky

Med HMS-systemet i skyen er alt på stell. Ikke bare en enklere hverdag for deg selv, men også for alle andre i bedriften som nå har rutiner, sjekklister og en HMS-håndbok med seg overalt.

Alt på stell med HMS-system i app og sky

Med HMS-systemet i skyen er alt på stell. Ikke bare en enklere hverdag for deg selv, men også for alle andre i bedriften som nå har rutiner, sjekklister og en HMS-håndbok med seg overalt.

Gravetjenesten
Gravetjenesten

Enklere og bedre dokumentasjon

– Med bildedokumentasjonen i SmartDok er det enkelt for oss å finne fram igjen slik at vi kan dokumentere jobben som er utført.

Nina Helene Karlstrøm, GraveTjenesten AS

Gravetjenesten

Enklere og bedre dokumentasjon

– Med bildedokumentasjonen i SmartDok er det enkelt for oss å finne fram igjen slik at vi kan dokumentere jobben som er utført.

Nina Helene Karlstrøm, GraveTjenesten AS

HMS Pro inneholder:

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA)

Med SJA blir arbeidet med å sikre arbeidsplassen enklere. Gjennom appen vår forenkles HMS-arbeidet.

RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER (RUH)

Alltid tilgjengelig når en hendelse oppstår. Fyll ut en RUH enkelt via mobilen der det skjer, når det skjer.

HMS-HÅNDBOK

Nå er det slutt med en nedstøvet HMS-håndbok. Nå får du den nemlig på mobil.

BILDEDOKUMENTASJON

Å dokumentere med bilder er den mest effektive måten å drive HMS-arbeid på.

KVALITETSAVVIK

Hvor ofte opplever du ikke at noe avviker i leveranse eller utførelse?

Andre muligheter med HMS/KS-systemet:

Med SmartDok kan du nå enkelt lage dine egne skjema/sjekklister og fylle dem ut på PC, mobil eller nettbrett. Vår skjemabygger er full av smarte funksjoner og muligheter. Prosessen med å bygge skjemamaler er brukervennlig og enkelt, i tillegg til å gi en langt større fleksibilitet i skjemautformingen.

Som en del av HMS Pro tilbyr vi et malbibliotek av diverse sjekklister som våre kunder enkelt kan laste ned til sine kontoer og ta direkte i bruk, eller justere etter eget behov. Med malbiblioteket tilgjengelig vil HMS-arbeidet bli betydelig enklere. Ta i bruk gode maler som du enten kan bruke rett ut av boksen, eller redigere slik at de tilpasses din virksomhet 100%.

I SmartDok HMS Pro får du blant annet en mal for HMS-håndbok. Denne tilfredsstiller kravene til dokumentasjon ved utfyllelse. HMS håndboken har hjelpetekst som veileder deg gjennom utfylling. Dersom det er forhold ved det systematiske HMS arbeidet ditt firma ikke har helt på plass, så vil dere også finne tips her.

I tillegg er det nytt å hente inn bedriftshelsetjenesten i arbeidet og SmartDok har også en HMS-rådgiver som sammen med Customer Success kan bistå med råd og veiledning til effektiv bruk av systemet.

SmartDok som system er rammeverket du trenger for å få inn din bedrifts aktuelle mål, sjekklister, prosedyrer, opplæringskrav osv. som kreves for å tilfredsstille lovverket som gjelder for alle bedrifter og spesifikt for deres bransje.

Når du som bedriftsleder fyller ut systembekreftelsen signerer du på at din bedrift har tatt systemet i bruk og lagt inn den informasjonen som skal til for å dokumentere at deres HMS- og kvalitetsarbeid er innenfor gjeldende lovverk.

Har du noe du mener kunne gjort arbeidsplassen din enda bedre? Eller ønsker du å skryte av noe positivt som er gjort? Nå kan du gjøre alt dette i SmartDok.

Et godt HMS-system må legge til rette for at ansatte på en enkel måte kan spille inn forbedringsforslag til ledelsen. Dette vil kunne øke engasjementet, og gi ansatte mer eierskap til prosessene rundt optimalisering av helse-, miljø, og sikkerhetshensyn.

Oppdragsgivere blir mer og mer fokusert på å få et helhetlig situasjonsbilde fra prosjektene sine, og da er positive observasjoner et viktig supplement til avviksregistreringer og annen rapportering.

Innsendte forbedringsforslag og positive observasjoner behandles via web, og kommentar som legges inn vil kunne leses av innsender slik at ytterligere tiltak for tilbakemeldinger ikke blir nødvendig. Som standard vil den nye funksjonen være aktivert for alle HMS Pro-kunder.

I SmartDok kan bedriften enkelt bygge sitt ledelsessystem og gjøre det tilgjengelig for alle ansatte. Slik blir ISO- og Miljøfyrtårn-sertifiserirng enklere å gjennomføre.

Les mer

Få HMS-systemet i skyen
Få HMS-systemet i skyen

Har papiret fjernet all motivasjon?

En god kriger gir seg aldri, men noen ganger virker overmakten for voldsom. Få bort papiret og kom i gang med vårt brukervennlige HMS-system og få en bedre hverdag!

Få HMS-systemet i skyen

Har papiret fjernet all motivasjon?

En god kriger gir seg aldri, men noen ganger virker overmakten for voldsom. Få bort papiret og kom i gang med vårt brukervennlige HMS-system og få en bedre hverdag!

HMS/KS i SmartDok

Ønsker du en demo av vårt HMS/KS-system?

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

Norges beste app for anleggsbransjen
Følg HMS-regelverket ved bruk av SmartDok

Les mer

HMS/KS i SmartDok
Ditt lovpålagte HMS-system får du nå i mobilen

Les mer

Bildedokumentasjon
Ett bilde sier mer enn 1000 ord!

Les mer

HMS system vi app redder sommerferien
Drømmer du om et brukervennlig HMS-system?

Les mer

Per Tore og gravemaskiner
Hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert?

Les mer

Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.
Hvordan gjøre din bedrift til en HMS-vinner?

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter.