ET BRUKERVENNLIG HMS-SYSTEM

ET BRUKERVENNLIG HMS-SYSTEM

HMS-systemet alle får til

Nå er det slutt på tunge HMS-systemer som ikke motiverer til bruk. Vi har laget systemet du garantert mestrer. Alt via app og web!

Verdens beste HMS-system
Verdens beste HMS-system

HMS-systemet alle får til

Nå er det slutt på tunge HMS-systemer som ikke motiverer til bruk. Vi har laget systemet du garantert mestrer. Alt Via app og web!

Verdens beste HMS-system

Det er ingen hemmelighet at mange får frysninger på ryggen når de skal innføre et HMS-system for å forbedre HMS-arbeidet i bedriften. Ikke på grunn av at HMS-arbeid ikke er viktig, men på grunn av frykten for et tungvint og lite brukervennlig system.

Men det trenger ikke være sånn. Vi i SmartDok har hatt fokus på brukervennlighet når vårt system ble utviklet og mener derfor at vi har markedets mest brukervennlige HMS-system.

Vi har her samlet en del argumenter som vi har fått både fra kunder og samarbeidspartnere om hvorfor det er enkelt å bruke og komme i gang med vårt system.

Hva er det som gjør SmartDok sitt HMS-system så enkel i bruk?

HMS-systemet er med deg i lomma hele tiden, da alt HMS-innhold er tilgjengelig på mobil.

Les mer.

Oppsettet kan tilpasses din bedrift. Oversiktlig og brukervennlig. Laget for bygge- og anleggsbransjen, men kan enkelt tas i bruk av andre bransjer.

Viktig arbeid dokumenteres enkelt gjennom skjemaer og sjekklister på mobil og web.

SmartDok sin app er utviklet slik at dokumentering skal være enkelt og forståelig.

HMS-håndboken inneholder beskrivelser av hvordan resten av HMS-funksjonene i SmartDok anbefales brukt for helhetlig HMS-arbeid i din bedrift, slik at dere kan jobbe trygt og sikkert.

Les mer.

Rapportering av uønskede hendelser, positive observasjoner og forbedringsforslag gjøres enkelt på mobil eller web.

Les mer.

Egen funksjon for sikker jobb-analyse i forkant av ukjente arbeidsoperasjoner.

Les mer.

Viktige oppdateringer og endringer kan formidles til de ansatte via pushmeldinger eller SMS.

Vi bruker HMS-håndboken aktivt
Vi bruker HMS-håndboken aktivt

Enkel tilgang til HMS-håndboka

– Vi bruker HMS-håndboken aktivt. Den ligger i appen og tilgjengelig for alle ansatte. Før var det vanskelig å gå inn å lese pdf-dokument i en fysisk HMS-håndbok. Nå kan de bare søke i HMS-håndboka i SmartDok.

Marit Vossgård, Hjelmen AS

Vi bruker HMS-håndboken aktivt

Enkel tilgang til HMS-håndboka

– Vi bruker HMS-håndboken aktivt. Den ligger i appen og tilgjengelig for alle ansatte. Før var det vanskelig å gå inn å lese pdf-dokument i en fysisk HMS-håndbok. Nå kan de bare søke i HMS-håndboka i SmartDok.

Marit Vossgård, Hjelmen AS

Enkelt å bruke
– ett system

– All dokumentasjon ligger på én plass, sånn at det er lett å finne det og lett å presentere det for sertifisørene!

Bjørn Kallekleiv, Grunnarbeid Vest

Bjørn Kallekleiv
Bjørn Kallekleiv

Enkelt å bruke
– ett system

– All dokumentasjon ligger på én plass, sånn at det er lett å finne det og lett å presentere det for sertifisørene!

Bjørn Kallekleiv, Grunnarbeid Vest

Bjørn Kallekleiv

HMS/KS inneholder:

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA)

Med SJA blir arbeidet med å sikre arbeidsplassen enklere. Gjennom appen vår forenkles HMS-arbeidet.

RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER (RUH)

Alltid tilgjengelig når en hendelse oppstår. Fyll ut en RUH enkelt via mobilen der det skjer, når det skjer.

HMS-HÅNDBOK

Nå er det slutt med en nedstøvet HMS-håndbok. Nå får du den nemlig på mobil.

BILDEDOKUMENTASJON

Å dokumentere med bilder er den mest effektive måten å drive HMS-arbeid på.

KVALITETSAVVIK

Hvor ofte opplever du ikke at noe avviker i leveranse eller utførelse?
Gravetjenesten
Gravetjenesten

Enklere og bedre dokumentasjon

– Med bildedokumentasjonen i SmartDok er det enkelt for oss å finne fram igjen slik at vi kan dokumentere jobben som er utført.

Nina Helene Karlstrøm, GraveTjenesten AS

Gravetjenesten

Enklere og bedre dokumentasjon

– Med bildedokumentasjonen i SmartDok er det enkelt for oss å finne fram igjen slik at vi kan dokumentere jobben som er utført.

Nina Helene Karlstrøm, GraveTjenesten AS

Et skybasert HMS-system

Ikke la HMS-permene ta livsgnisten fra deg. Send papirene til skyen med bransjens mest brukervennlige HMS-system.

Drukner du i permer og papir?
Drukner du i permer og papir?

Et skybastert HMS-system

Ikke la HMS-permene ta livsgnisten fra deg. Send papirene til skyen med bransjens mest brukervennlige HMS-system.

Drukner du i permer og papir?

Andre muligheter med HMS/KS-systemet:

Med SmartDok kan du nå enkelt lage dine egne skjema/sjekklister og fylle dem ut på PC, mobil eller nettbrett. Vår skjemabygger er full av smarte funksjoner og muligheter. Prosessen med å bygge skjemamaler er brukervennlig og enkelt, i tillegg til å gi en langt større fleksibilitet i skjemautformingen.

Som en del av HMS Pro tilbyr vi et malbibliotek av diverse sjekklister som våre kunder enkelt kan laste ned til sine kontoer og ta direkte i bruk, eller justere etter eget behov. Med malbiblioteket tilgjengelig vil HMS-arbeidet bli betydelig enklere. Ta i bruk gode maler som du enten kan bruke rett ut av boksen, eller redigere slik at de tilpasses din virksomhet 100%.

I SmartDok HMS Pro får du blant annet en mal for HMS-håndbok. Denne tilfredsstiller kravene til dokumentasjon ved utfyllelse. HMS håndboken har hjelpetekst som veileder deg gjennom utfylling. Dersom det er forhold ved det systematiske HMS arbeidet ditt firma ikke har helt på plass, så vil dere også finne tips her.

I tillegg er det nytt å hente inn bedriftshelsetjenesten i arbeidet og SmartDok har også en HMS-rådgiver som sammen med Customer Success kan bistå med råd og veiledning til effektiv bruk av systemet.

SmartDok som system er rammeverket du trenger for å få inn din bedrifts aktuelle mål, sjekklister, prosedyrer, opplæringskrav osv. som kreves for å tilfredsstille lovverket som gjelder for alle bedrifter og spesifikt for deres bransje.

Når du som bedriftsleder fyller ut systembekreftelsen signerer du på at din bedrift har tatt systemet i bruk og lagt inn den informasjonen som skal til for å dokumentere at deres HMS- og kvalitetsarbeid er innenfor gjeldende lovverk.

Har du noe du mener kunne gjort arbeidsplassen din enda bedre? Eller ønsker du å skryte av noe positivt som er gjort? Nå kan du gjøre alt dette i SmartDok.

Et godt HMS-system må legge til rette for at ansatte på en enkel måte kan spille inn forbedringsforslag til ledelsen. Dette vil kunne øke engasjementet, og gi ansatte mer eierskap til prosessene rundt optimalisering av helse-, miljø, og sikkerhetshensyn.

Oppdragsgivere blir mer og mer fokusert på å få et helhetlig situasjonsbilde fra prosjektene sine, og da er positive observasjoner et viktig supplement til avviksregistreringer og annen rapportering.

Innsendte forbedringsforslag og positive observasjoner behandles via web, og kommentar som legges inn vil kunne leses av innsender slik at ytterligere tiltak for tilbakemeldinger ikke blir nødvendig. Som standard vil den nye funksjonen være aktivert for alle HMS Pro-kunder.

I SmartDok kan bedriften enkelt bygge sitt ledelsessystem og gjøre det tilgjengelig for alle ansatte. Slik blir ISO- og Miljøfyrtårn-sertifiserirng enklere å gjennomføre.

Les mer

HMS/KS i SmartDok

Ønsker du en demo av vårt HMS/KS-system?

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

Norges beste app for anleggsbransjen
Følg HMS-regelverket ved bruk av SmartDok

Les mer

HMS/KS i SmartDok
Ditt lovpålagte HMS-system får du nå i mobilen

Les mer

Bildedokumentasjon
Ett bilde sier mer enn 1000 ord!

Les mer

HMS system vi app redder sommerferien
Drømmer du om et brukervennlig HMS-system?

Les mer

Per Tore og gravemaskiner
Hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert?

Les mer

Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.
Hvordan gjøre din bedrift til en HMS-vinner?

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.