HMS/KS-SYSTEM

HMS/KS-SYSTEM

Et komplett HMS/KS-system i én app

SmartDok HMS/KS-system gir bedre oversikt og kontroll, reduserer risiko for ulykker og hjelper deg med å oppfylle kravene.

HMS/KS i SmartDok
HMS/KS i SmartDok

Et komplett HMS/KS-system i én app

SmartDok HMS/KS-system gir bedre oversikt og kontroll, reduserer risiko for ulykker og hjelper deg med å oppfylle kravene.

HMS/KS i SmartDok

Vårt HMS/KS-system inneholder:

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA)

Med SJA blir arbeidet med å sikre arbeidsplassen enklere. Gjennom appen vår forenkles HMS-arbeidet.

RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER (RUH)

Alltid tilgjengelig når en hendelse oppstår. Fyll ut en RUH enkelt via mobilen der det skjer, når det skjer.

HMS-HÅNDBOK

Nå er det slutt på den nedstøvede HMS-håndboka. Nå får du den nemlig på mobil!

BILDEDOKUMENTASJON

Å dokumentere med bilder er den mest effektive måten å drive HMS-arbeid på.

KVALITETSAVVIK

Hvor ofte opplever du ikke at noe avviker i leveranse eller utførelse?

DOKUMENTSENTER

Forenkler dokumentdeling i bedriften din. Prosjekthotell tilgjengelig 24 timer i døgnet.

SJEKKLISTER OG SKJEMABYGGEREN

Øk kvaliteten og sikkerheten med SmartDoks sjekklister

KVALITETSSYSTEM

Kvalitetssystemet i SmartDok er en brukervennlig og effektiv løsning for bygg- og anleggsbransjen

Andre muligheter med vårt HMS-system:

Med SmartDok kan du nå enkelt lage dine egne skjema/sjekklister og fylle dem ut på PC, mobil eller nettbrett. Vår skjemabygger er full av smarte funksjoner og muligheter. Prosessen med å bygge skjemamaler er brukervennlig og enkelt, i tillegg til å gi en langt større fleksibilitet i skjemautformingen.

Som en del av HMS Pro tilbyr vi et malbibliotek av diverse sjekklister som våre kunder enkelt kan laste ned til sine kontoer og ta direkte i bruk, eller justere etter eget behov. Med malbiblioteket tilgjengelig vil HMS-arbeidet bli betydelig enklere. Ta i bruk gode maler som du enten kan bruke rett ut av boksen, eller redigere slik at de tilpasses din virksomhet 100%.

Les mer her

I SmartDok HMS Pro får du blant annet en mal for HMS-håndbok. Denne tilfredsstiller kravene til dokumentasjon ved utfyllelse. HMS håndboken har hjelpetekst som veileder deg gjennom utfylling. Dersom det er forhold ved det systematiske HMS arbeidet ditt firma ikke har helt på plass, så vil dere også finne tips her.

I tillegg er det mulig å hente inn bedriftshelsetjenesten i arbeidet og SmartDok har også en HMS-rådgiver som sammen med Customer Success kan bistå med råd og veiledning til effektiv bruk av systemet.

SmartDok som system er rammeverket du trenger for å få inn din bedrifts aktuelle mål, sjekklister, prosedyrer, opplæringskrav osv. som kreves for å tilfredsstille lovverket som gjelder for alle bedrifter og spesifikt for deres bransje.

Når du som bedriftsleder fyller ut systembekreftelsen signerer du på at din bedrift har tatt systemet i bruk og lagt inn den informasjonen som skal til for å dokumentere at deres HMS- og kvalitetsarbeid er innenfor gjeldende lovverk.

Har du noe du mener kunne gjort arbeidsplassen din enda bedre? Eller ønsker du å skryte av noe positivt som er gjort? Nå kan du gjøre alt dette i SmartDok.

Et godt HMS-system må legge til rette for at ansatte på en enkel måte kan spille inn forbedringsforslag til ledelsen. Dette vil kunne øke engasjementet, og gi ansatte mer eierskap til prosessene rundt optimalisering av helse-, miljø, og sikkerhetshensyn.

Oppdragsgivere blir mer og mer fokusert på å få et helhetlig situasjonsbilde fra prosjektene sine, og da er positive observasjoner et viktig supplement til avviksregistreringer og annen rapportering.

Innsendte forbedringsforslag og positive observasjoner behandles via web, og kommentar som legges inn vil kunne leses av innsender slik at ytterligere tiltak for tilbakemeldinger ikke blir nødvendig. Som standard vil den nye funksjonen være aktivert for alle HMS Pro-kunder.

I SmartDok kan bedriften enkelt bygge sitt ledelsessystem og gjøre det tilgjengelig for alle ansatte. Slik blir ISO- og Miljøfyrtårn-sertifiserirng enklere å gjennomføre.

Les mer

Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Vi bruker fotodokumentasjon i SmartDok der vi fører inn hva som har skjedd, og kan komme med korrigerende tiltak.
Pål Marius Fredriksen, Brødrene Ødegård

Pål Marius Fredriksen HMS

En sikker hverdag – et bedre prosjekt

– Vi bruker fotodokumentasjon i SmartDok der vi fører inn hva som har skjedd, og kan komme med korrigerende tiltak.
Pål Marius Fredriksen, Brødrene Ødegård

Pål Marius Fredriksen HMS

Spørsmål og svar om HMS/KS

For alle firma gjelder Internkontrollforskriften som stiller krav til den jobben som må gjøres for å ivareta nettopp Helse, Miljø og Sikkerhet.

Internkontrollforskriften er kort for “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten”

Les mer

Det er ulike kvalifikasjoner og krav som skal oppfylles for at du som foretak skal bli sentralt godkjent. Her får du en oversikt over hvilke tiltak som er nødvendig.

Les mer

For å ivareta de ansattes sikkerhet, forebygge ulykker og nestenulykker er det svært nyttig å ha et godt rapporteringssystem for uønskede hendelser/avvik.

Les mer

Hvordan bli Miljøfyrtårn-, ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert?

Les mer

Hva er farene arbeidstakere og personer i omgivelsene kan utsettes for når ditt firma utfører en jobb?

Les mer

Sikker Jobb Analyse er en systematisk, trinnvis gjennomgang og vurdering av risikoelementer i forkant av en aktivitet der det kan oppstå farlige situasjoner.

Les mer

SHA er forankret i Byggherreforskriften der det beskrives hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Les mer

Har din bedrift en godkjent BHT som hjelper deg på vei i HMS-arbeidet? De fleste firma som benytter SmartDok HMS Pro er i bransjer som er lovpålagt å ha en avtale med en BHT.

Les mer

Da nestenulykker skjer hyppigere enn ulykker, er det mulig å avdekke årsaksfaktorer tidligere, og på den måten forebygge ulykker før de skjer.

For virksomheter som ønsker å fokusere på det viktige HMS-arbeidet, er systemer for rapportering viktige verktøy.

Les mer

Internkontroll er systematisk arbeid med HMS.

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeid som utføres er så trygt og sikkert som mulig slik at det ikke går ut over liv, helse og ytre miljø.

Les mer

HMS/KS i SmartDok

Ønsker du en demo av vårt HMS/KS-system?

ISO 9001 og ISO 14001
ISO 9001 og ISO 14001

Skal du ISO- eller miljøfyrtårn-sertifiseres?

Vårt verktøy gjør prosessen enklere!

ISO 9001 og ISO 14001

Skal du ISO- eller miljøfyrtårn-sertifiseres?

Vårt verktøy gjør prosessen enklere!

Ønsker du å vite mer om HMS/KS?

Kenneth Thomassen
Kenneth Thomassen

HMS-systemet alle får til!

Fokus på brukervennlighet resulterte i markedets mest brukervennlige HMS-system

Kenneth Thomassen

HMS-systemet alle får til!

Fokus på brukervennlighet resulterte i markedets mest brukervennlige HMS-system

SmartDok er laget for og i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen

Norges beste app for anleggsbransjen
Følg HMS-regelverket ved bruk av SmartDok

Les mer

HMS/KS i SmartDok
Ditt lovpålagte HMS-system får du nå i mobilen

Les mer

Bildedokumentasjon
Ett bilde sier mer enn 1000 ord!

Les mer

HMS system vi app redder sommerferien
Drømmer du om et brukervennlig HMS-system?

Les mer

Per Tore og gravemaskiner
Hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert?

Les mer

Få bransjer fokuserer på planlegging og dokumentasjon på samme måte som oljebransjen. Marit Vossgård har tatt med seg disse erfaringene inn som daglig leder av anleggsfirmaet Hjelmen AS.
Hvordan gjøre din bedrift til en HMS-vinner?

Les mer

Kontakt oss for gratis demo

SmartDok brukes i dag av 3.750 små og store bygg- og anleggsbedrifter.